Babysvømming

Babysvømming – en fortsettelse av livets begynnelse!
På jorden finnes ikke det perfekte paradis, men på våre babysvømmekurs kommer en veldig nære.
Babysvømmingen vektlegger den nære kontakten mellom foreldrene og barnet.
Kommunikasjon mellom foreldrene og barnet er viktig fra første stund og selvsagt hele livet.
Øyekontakt, hudkontakt og en positiv stemme gir alle en god selvfølelse.
Det skal være en fin stund sammen uten noen form for stress eller prestasjonspress.

Barnets følelse av verdi er i stor grad relatert til hvordan vi som foreldre og instruktører tar imot barnet i dets eget, spesielle uttrykk. Veien mot å føle verdi går gjennom AKSEPT og det å bli møtt for det man gir utrykk for INNEN FRA SEG SELV. Det er ikke først og fremst de riktige handlingene som skaper egenverdi. Forut for at barnet lærer å mestre, trenger det å ha en forankring i sin egen sjel.

Babysvømming er ikke et dykkekurs!

Positive sider ved babysvømmingen.
Babysvømming gir sosial læring, forbedret motorikk og intellektuell trening.
Babyen får en naturlig tilvenning til vann. Hvis barnet er med på noen kurs i babysvømming, vil barnet ha glede av det resten av livet.
Babyen oppdager for første gang størrelsen på sin kropp.