Svømmeopplæring fra 5 år 

Det grunnleggende er vanntilvenning, sang, lek og trygghet.

Barna lærer å svømme gjennom lek og øvelser.

 

 

Fra 5 år 

Våre svømmekurs for barn er  inndelt i fem ferdighetsnivåer.
Ved påmelding er det vesentlig at riktig nivå velges til barnets beste.
Vi veileder gjerne mht valg av nivå.
Har barnet spesielle behov, er det viktig at det skrives i notatfeltet ved påmelding. Andre viktige opplysninger om barnet skrives også i notatfeltet.

 

Ramstad skole: torsdag
Svømmekurs august 2023
Påmelding åpner 2. mai

Har barnet spesielle behov, er det viktig at det skrives i notatfeltet ved påmelding. Andre viktige opplysninger om barnet skrives også i notatfeltet.

Hvilket nivå skal jeg velge for barnet mitt? 

Nivå 1:

Krav:  Fra ca 5 år og ca 115 cm høy

Mål:  Å trives i vann

Nivå 2:

Krav:  Barnet må være vanntilvendt, og må uten anstrengelse kunne dykke seg helt under vann.

Mål:  Å flyte på rygg og flyte/gli på magen.

Nivå 3:

Krav:  Barnet må kunne flyte på rygg og flyte/gli på magen.

Mål:  Ryggsvømming og crawl

Nivå 4:

Krav:  Barnet må kunne beherske en svømmeart. Dvs minimum kunne svømme 100m!

Mål:  Forbedre teknikken. Alle svømmearter.

Livredning, stup og svømming med klær er også aktuelt for denne gruppen.

Nivå 5:

Krav:  Beherske flere svømmearter. MÅ KUNNE SVØMME 200m!

Mål:  Lære god teknikk i flere svømmearter. Lære god teknikk innen livredning.

 

 

 

 

Passer voksenkurset for meg? 

Instruktøren vil møte hver enkelt deltagers behov mht svømmeopplæring.

Kurset passer godt for de som har vannskrekk eller liten erfaring.

Kurset passer  godt for de som ønsker å forbedre teknikk, evt lære flere svømmearter.

Kan foreldrene være inne i svømmehallen? 

Nei, foreldrene er ikke inne i svømmehallen i kurstimen.

Unntak er første og siste kurstime.

Gi beskjed til kontoret hvis barnet har spesielle behov.

På Marienlyst- og Ramstad skole er barna sammen med to dyktige instruktører i bassenget.

Er påmelding til kurs bindende? 

Angrerettloven gir fri angrerett innenfor 14 dager. Returkostnadene bæres av forbruker.( jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Returkostnadene dvs administrasjonsgebyr utgjør kr 150.

Får man igjen tapt kurstime? 

– Hvis kurstimen må avlyses grunnet sykdom hos instruktør, kompenseres den ved at kurset forskyves en uke. Er det ikke mulig å forskyve, refunderes kurstimen.

– Hvis avlysningen skyldes forhold vi ikke kan kontrollere f.eks oppkast eller avføring i vannet, refunderes ikke kurstimen.

– Tapt kurstime pga reise, ferie mm. kompenseres ikke.

– Tapte kurstimer pga sykdom over en lengre periode. Ta kontakt med kontoret.