Svømmeopplæring fra 5 år til voksen

Det grunnleggende er vanntilvenning, sang, lek og trygghet.

Barna lærer å svømme gjennom lek og øvelser.

 

 

Fra 5 år til voksen

Våre svømmekurs for barn er  inndelt i fem ferdighetsnivåer.
Ved påmelding er det vesentlig at riktig nivå velges til barnets beste.
Vi veileder gjerne mht valg av nivå.
Har barnet spesielle behov, er det viktig at det skrives i notatfeltet ved påmelding.

Svømmekurset  for voksne har ingen nivåer

Marienlyst skole: man-,tirs-,ons- og torsdag
Neste svømmekurs starter januar 2023
Påmelding pågår

Ramstad skole: torsdag
Neste svømmekurs starter januar 2023
Påmelding pågår

 

Hvilket nivå skal jeg velge for barnet mitt? 

Nivå 1:

Krav:  Fra ca 5 år og ca 115 cm høy

Mål:  Å trives i vann

Nivå 2:

Krav:  Barnet må være vanntilvendt, og må uten anstrengelse kunne dykke seg helt under vann.

Mål:  Å flyte på rygg og flyte/gli på magen.

Nivå 3:

Krav:  Barnet må kunne flyte på rygg og flyte/gli på magen.

Mål:  Ryggsvømming og crawl

Nivå 4:

Krav:  Barnet må kunne beherske en svømmeart. Dvs minimum kunne svømme 100m!

Mål:  Forbedre teknikken. Alle svømmearter.

Livredning, stup og svømming med klær er også aktuelt for denne gruppen.

Nivå 5:

Krav:  Beherske flere svømmearter. MÅ KUNNE SVØMME 200m!

Mål:  Lære god teknikk i flere svømmearter. Lære god teknikk innen livredning.

 

 

 

 

Passer voksenkurset for meg? 

Instruktøren vil møte hver enkelt deltagers behov mht svømmeopplæring.

Kurset passer godt for de som har vannskrekk eller liten erfaring.

Kurset passer  godt for de som ønsker å forbedre teknikk, evt lære flere svømmearter.

Kan foreldrene være inne i svømmehallen? 

Nei, foreldrene er ikke inne i svømmehallen i kurstimen.

Unntak er første og siste kurstime.

Gi beskjed til kontoret hvis barnet har spesielle behov.

På Marienlyst- og Ramstad skole er barna sammen med to dyktige instruktører i bassenget.

Er påmelding til kurs bindende? 

Angrerettloven gir fri angrerett innenfor 14 dager. Returkostnadene bæres av forbruker.( jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Returkostnadene dvs administrasjonsgebyr utgjør kr 150.

Får man igjen tapt kurstime? 

– Hvis kurstimen må avlyses grunnet sykdom hos instruktør, kompenseres den ved at kurset forskyves en uke. Er det ikke mulig å forskyve, refunderes kurstimen.

– Hvis avlysningen skyldes forhold vi ikke kan kontrollere f.eks oppkast eller avføring i vannet, refunderes ikke kurstimen.

– Tapt kurstime pga reise, ferie mm. kompenseres ikke.

– Tapte kurstimer pga sykdom over en lengre periode. Ta kontakt med kontoret.

12.01.2023

Tone, Herman,

Ramstad skole torsdag 17.10 Nivå 1 12. januar 2023

Nivå 1 Fra 5 år

Tid

Torsdager 17.10 - 17.45

19 Uker

Pris

2850,-

Antall

Ramstad skole torsdag 17.10 Nivå 1 12. januar 2023

kr 2.850


12.01.2023

Tone, Herman,

Ramstad skole torsdag 17.45 Nivå 2 12. januar 2023

Nivå 2

Tid

Torsdager 17.45 - 18.20

19 Uker

Pris

2850,-

Antall

Ramstad skole torsdag 17.45 Nivå 2 12. januar 2023

kr 2.850


12.01.2023

Tone, Herman,

Ramstad skole torsdag 18.20 Nivå 3 12. januar 2023

Nivå 3

Tid

Torsdager 18.20 - 18.55

19 Uker

Pris

2850,-

Antall

Ramstad skole torsdag 18.20 Nivå 3 12. januar 2023

kr 2.850


12.01.2023

Tone, Herman,

Ramstad skole torsdag 18.55 Nivå 4 12. januar 2023

Nivå 4

Tid

Torsdager 18.55 - 19.30

19 Uker

Pris

2850,-

Antall

Ramstad skole torsdag 18.55 Nivå 4 12. januar 2023

kr 2.850


12.01.2023

Tone, Herman,

Ramstad skole torsdag 19.30 Nivå 5 12. januar 2023

Nivå 5

Tid

Torsdager 19.30 -

20 Uker

Pris

2850,-

Antall

Ramstad skole torsdag 19.30 Nivå 5 12. januar 2023

kr 2.850


12.01.2023

Pia

Marienlyst skole torsdag Nivå 1 ( høyde ca 115 cm) 12. 01. 23

Nivå 1 Fra 5 år

Tid

Torsdager 16.45 - 17.20

20 Uker

Pris

2850,-

Antall

Marienlyst skole torsdag Nivå 1 ( høyde ca 115 cm) 12. 01. 23

kr 2.850


12.01.2023

Pia

Marienlyst skole torsdag 17.20 Nivå 2 12.01.23

Nivå 2

Tid

Torsdager 17.20 - 17.55

19 Uker

Pris

2850,-

Antall

Marienlyst skole torsdag 17.20 Nivå 2 12.01.23

kr 2.850


12.01.2023

Pia

Marienlyst skole torsdag 17.55 Nivå 3 12.01.23

Nivå 3

Tid

Torsdager 17.55 - 18.30

19 Uker

Pris

2850,-

Antall

Marienlyst skole torsdag 17.55 Nivå 3 12.01.23

kr 2.850

Ingen ledige plasser


12.01.2023

Pia

Marienlyst skole torsdag 18.30 Nivå 4 12.01.23

Nivå 4

Tid

Torsdager 18.30 - 19.05

19 Uker

Pris

2850,-

Antall

Marienlyst skole torsdag 18.30 Nivå 4 12.01.23

kr 2.850


12.01.2023

Pia

Marienlyst skole torsdag 19.05 Voksen 12.01.23

Voksen

Tid

Torsdager 19.05 - 19.40

19 Uker

Pris

2850,-

Antall

Marienlyst skole torsdag 19.05 Voksen 12.01.23

kr 2.850


11.01.2023

Harald Mina

Marienlyst skole onsdag 16.45 Nivå 1 ( høyde ca 115 cm) 11.01.23

Nivå 1 Fra 5 år

Tid

Onsdager 16.45 - 17.20

19 Uker

Pris

2850,-

Antall

Marienlyst skole onsdag 16.45 Nivå 1 ( høyde ca 115 cm) 11.01.23

kr 2.850


11.01.2023

Harald Mina

Marienlyst skole onsdag 17.20 Nivå 2 11.01.23

Nivå 2

Tid

Onsdager 17.20 - 17.55

19 Uker

Pris

2850,-

Antall

Marienlyst skole onsdag 17.20 Nivå 2 11.01.23

kr 2.850


11.01.2023

Harald Mina

Marienlyst skole onsdag 17.55 Nivå 3 11.01.23

Nivå 3

Tid

Onsdager 17.55 - 18.30

19 Uker

Pris

2850,-

Antall

Marienlyst skole onsdag 17.55 Nivå 3 11.01.23

kr 2.850


11.01.2023

Harald Mina

Marienlyst skole onsdag 18.30 Nivå 4 11.01.23

Nivå 4

Tid

Onsdager 18.30 - 19.05

19 Uker

Pris

2850,-

Antall

Marienlyst skole onsdag 18.30 Nivå 4 11.01.23

kr 2.850


11.01.2023

Harald Mina

Marienlyst skole onsdag 19.05 Nivå 5 11.01.23

Nivå 5

Tid

Onsdager 19.05 - 19.40

19 Uker

Pris

2850,-

Antall

Marienlyst skole onsdag 19.05 Nivå 5 11.01.23

kr 2.850


10.01.2023

Pia Kristina,

Marienlyst skole tirsdag 16.45 ( høyde ca 115 cm) 10.01.23

Nivå 1 Fra 5 år

Tid

Tirsdager 16.45 - 17.20

20 Uker

Pris

2990,-

Antall

Marienlyst skole tirsdag 16.45 ( høyde ca 115 cm) 10.01.23

kr 2.990


10.01.2023

Pia Kristina,

Marienlyst skole tirsdag 17.20 Nivå 2 10.01.23

Nivå 2

Tid

Tirsdager 17.20 - 17.55

20 Uker

Pris

2990,-

Antall

Marienlyst skole tirsdag 17.20 Nivå 2 10.01.23

kr 2.990


10.01.2023

Pia Kristina,

Marienlyst skole tirsdag 17.55 Nivå 3 10.01.23

Nivå 3

Tid

Tirsdager 17.55 - 18.30

20 Uker

Pris

2990,-

Antall

Marienlyst skole tirsdag 17.55 Nivå 3 10.01.23

kr 2.990

Ingen ledige plasser


10.01.2023

Pia Kristina,

Marienlyst skole tirsdag 18.30 Nivå 4 10.01.23

Nivå 4

Tid

Tirsdager 18.30 - 19.05

20 Uker

Pris

2990,-

Antall

Marienlyst skole tirsdag 18.30 Nivå 4 10.01.23

kr 2.990


10.01.2023

Pia Kristina,

Marienlyst skole tirsdag 19.05 Voksen 10.01.23

Voksen

Tid

Tirsdager 19.05 - 19.40

20 Uker

Pris

2990,-

Antall

Marienlyst skole tirsdag 19.05 Voksen 10.01.23

kr 2.990


09.01.2023

Pia Ole Kristian,

Marienlyst skole mandag 16.45 ( høyde ca 115 cm) 09.01.23

Nivå 1 Fra 5 år

Tid

Mandager 16.45 - 17.20

18 Uker

Pris

2700,-

Antall

Marienlyst skole mandag 16.45 ( høyde ca 115 cm) 09.01.23

kr 2.700


09.01.2023

Pia Ole Kristian,

Marienlyst skole mandag 17.20 Nivå 2 09.01.23

Nivå 2

Tid

Mandager 17.20 - 17.55

18 Uker

Pris

2700,-

Antall

Marienlyst skole mandag 17.20 Nivå 2 09.01.23

kr 2.700


09.01.2023

Pia Ole Kristian,

Marienlyst skole mandag 17.55 Nivå 3 09.01.23

Nivå 3

Tid

Mandager 17.55 - 18.30

18 Uker

Pris

2700,-

Antall

Marienlyst skole mandag 17.55 Nivå 3 09.01.23

kr 2.700

Ingen ledige plasser


09.01.2023

Pia Ole Kristian,

Marienlyst skole mandag 18.30 nivå 4 09.01.23

Nivå 4

Tid

Mandager 18.30 - 19.05

18 Uker

Pris

2700,-

Antall

Marienlyst skole mandag 18.30 nivå 4 09.01.23

kr 2.700

Ingen ledige plasser


09.01.2023

Pia Ole Kristian,

Marienlyst skole mandag 19.05 Nivå 5 09.01.23

Nivå 5

Tid

Mandager 19.05 - 19.40

18 Uker

Pris

2700,-

Antall

Marienlyst skole mandag 19.05 Nivå 5 09.01.23

kr 2.700