Livredningskurs

6 undervisningstimer fordelt på:

3 timer hjerte-lungeredning og 3 timer livredning i vann

Livredningskurs tas  hvert 4. år

Årlig prøve livredning

3 undervisningstimer

Årlig prøve livredning skal gjennomføres hvert år. Unntatt hvert fjerde år når livredningskurs tas.

Livredningskurset gir grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for en gruppe man har ansvaret for i vann.

For å få kompetansebeviset må følgende gjennomføres og godkjennes:

Hoppe ut i bassenget og svømme 200 meter, derav 100 meter rygg.

Livredningsprøve. Svømme en lengde i bassenget, dykke ned, hente opp dukke og ilandføre dukke/partner en lengde.

Utføre HLR

Kurset er lagt opp med trening på dykking og livredningsteknikker.
Kurset krever svømmeferdighet.
For å kunne ta på seg ansvar i bassenget må man ha fylt 18 år.

Er påmelding til livredningskurs og årlig prøve bindende? 

Ja, avmelding må skje per mail senest 24 timer før kursstart.

24.01.2023

Livredningskurs 24. januar

Livredningskurs

Tid

Tirsdager 09.00 - 14.00

0 Uker

Sted

NIH

Pris

800,-

Antall

Livredningskurs 24. januar

kr 800