Livredningskurs

6 undervisningstimer fordelt på:

3 timer hjerte-lungeredning og 3 timer livredning i vann

Livredningskurs tas  hvert 4. år

Årlig prøve livredning

3 undervisningstimer

Årlig prøve livredning skal gjennomføres hvert år. Unntatt hvert fjerde år når livredningskurs tas.

Livredningskurset gir grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for en gruppe man har ansvaret for i vann.

For å få kompetansebeviset må følgende gjennomføres og godkjennes:

Hoppe ut i bassenget og svømme 200 meter, derav 100 meter rygg.

Livredningsprøve. Svømme en lengde i bassenget, dykke ned, hente opp dukke og ilandføre dukke/partner en lengde.

Utføre HLR

Kurset er lagt opp med trening på dykking og livredningsteknikker.
Kurset krever svømmeferdighet.
For å kunne ta på seg ansvar i bassenget må man ha fylt 18 år.

Er påmelding til livredningskurs og årlig prøve bindende? 

Ja, avmelding må skje per mail senest 24 timer før kursstart.