Livredningskurs

6 undervisningstimer fordelt på:

3 timer hjerte-lungeredning og 3 timer livredning i vann

Livredningskurs tas  hvert 4. år

Årlig prøve livredning

3 undervisningstimer

Årlig prøve livredning skal gjennomføres hvert år. Unntatt hvert fjerde år når livredningskurs tas.

Livredningskurset gir grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for en gruppe man har ansvaret for i vann.

For å få kompetansebeviset må følgende gjennomføres og godkjennes:

Hoppe ut i bassenget og svømme 200 meter, derav 100 meter rygg.

Livredningsprøve. Svømme en lengde i bassenget, dykke ned, hente opp dukke og ilandføre dukke/partner en lengde.

Utføre HLR

Kurset er lagt opp med trening på dykking og livredningsteknikker.
Kurset krever svømmeferdighet.
For å kunne ta på seg ansvar i bassenget må man ha fylt 18 år.

Er påmelding til livredningskurs og årlig prøve bindende? 

Ja, avmelding må skje per mail senest 24 timer før kursstart.

11.04.2023

Livredningskurs 11. april

Livredningskurs

Tid

Tirsdager 09.00 - 14.00

0 Uker

Sted

NIH

Pris

800,-

Antall

Livredningskurs 11. april

kr 800


26.04.2023

Årlig prøve livredning 26. april

Årlig prøve livredning

Tid

Onsdager 10.15 - 12.15

0 Uker

Sted

NIH

Pris

400,-

Antall

Årlig prøve livredning 26. april

kr 400


25.05.2023

Livredningskurs 25. mai

Livredningskurs

Tid

Torsdager 09.00 - 14.00

0 Uker

Sted

NIH

Pris

800,-

Antall

Livredningskurs 25. mai

kr 800


01.06.2023

Årlig prøve livredning 1. juni

Årlig prøve livredning

Tid

Torsdager 09.00 - 11.00

0 Uker

Sted

NIH

Pris

400,-

Antall

Årlig prøve livredning 1. juni

kr 400


08.06.2023

Livredningskurs 8. juni

Livredningskurs

Tid

Torsdager 09.00 - 14.00

0 Uker

Sted

NIH

Pris

800,-

Antall

Livredningskurs 8. juni

kr 800