Livredningskurs

6 undervisningstimer fordelt på:

3 timer hjerte-lungeredning og 3 timer livredning i vann

Livredningskurs tas  hvert 4. år

Årlig prøve livredning

3 undervisningstimer

Årlig prøve livredning skal gjennomføres hvert år.

Livredningskurset gir grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for en gruppe man har ansvaret for i vann.

For å få kompetansebeviset må følgende gjennomføres og godkjennes:

Hoppe ut i bassenget og svømme 200 meter, derav 100 meter rygg.

Livredningsprøve. Svømme en lengde i bassenget, dykke ned, hente opp dukke og ilandføre dukke/partner en lengde.

Utføre HLR

Kurset er lagt opp med trening på dykking og livredningsteknikker.
Kurset krever svømmeferdighet.
For å kunne ta på seg ansvar i bassenget må man ha fylt 18 år.

Er påmelding til livredningskurs og årlig prøve bindende? 

Ja, avmelding må skje per mail senest 24 timer før kursstart.

20.01.2022

Årlig prøve livredning 20. januar

Årlig prøve livredning

Tid

Torsdager 09.00 - 11.00

0 Uker

Sted

NIH

Pris

400,-

Antall

Årlig prøve livredning 20. januar

kr 400