Kurs i bruk av hjertestarter redder liv!

Pris: kr 5.000,- for inntil 10 elever

Bruk av enkle defibrillatorer (hjertestartere) er ikke lenger avansert medisinsk behandling, men en del av førstehjelpen.

Planlagt beredskap forutsetter adekvat opplæring (minimum Norsk grunnkurs DHLR) og bør etableres i samarbeid med lokal helsetjeneste. Den stedlige nødmeldetjenesten bør alltid informeres.

Kurset består av korte teorideler og mye praktisk trening. Kurset er begrenset oppad til 10 deltagere og hver deltager får utdelt bok om bruk av hjertestarter.

Kurset tar for seg følgende emner:

 • Kjeden som redder liv
 • Hjertestarterens elementer
 • HLR test
 • Indikasjon for bruk av hjertestarter
 • Bruk av hjertestarter
 • Praksis i bruk av hjertestarter (scenarier)
 • Bruk av hjertestarter – test
 • Fysiologi ved hjerteinfarkt og hjertestans
 • Sikkerhet for pasient og redder
 • Vedlikehold
 • Juridiske spørsmål og etikk
 • Rapporteringsrutiner
 • Øk beredskapen fra ca 10% til nesten 80 %!