Svømmekursene er for barn  fra ca 5 år

Nivå 1:

Krav: ca 115 cm høy
Mål: Å trives under vann


Nivå 2:

Krav: Barnet skal være vanntilvendt,og skal uten anstrengelse kunne dykke seg helt under vann.
Mål: Å flyte på rygg og flyte/ gli på magen.


Nivå 3:

Krav: Barnet skal kunne flyte på rygg og flyte/ gli på magen.
Mål: Ryggsvømming og crawl.


Nivå 4:

Krav: Barnet skal kunne beherske en svømmeart. Dvs minimum kunne svømme 100 m!
Mål: Forbedre teknikken. Alle svømmearter.
Livredning, stup og svømming med klær er også aktuelt for denne gruppen.


Nivå 5:

Krav: Beherske flere svømmearter. MÅ KUNNE SVØMME 200 m!
Mål: Lære god teknikk i flere svømmearter. Lære god teknikk innen livredning.


Svømmekurs for voksne

Nybegynnerkurs for de som har vannskrekk eller liten erfaring.
Videregående kurs for de som trenger å forbedre teknikken,evt lære flere svømmearter.
Kurs for voksne arrangeres på Marienlyst skole.