Svømmeopplæring

img_8271a

Svømmekurs for barn og voksne

Det grunnleggende er vanntilvenning, sang, lek og trygghet.

Barna lærer å svømme gjennom lek og øvelser.