Førstehjelp

Norsk grunnkurs i førstehjelp
Alle som jobber med barn skal gjennomføre dette kurset! Norsk grunnkurs i førstehjelp er det kurset Norsk Førstehjelpsråd har satt som standard for grunnleggende kunnskap innen førstehjelp. Kurset er lagt opp med ferdighetstrening og praktiske øvelser.

Vi har laget et kurskonsept som har ført til gjenkjøp hos alle våre oppdragsgivere! Våre instruktører har meget høy kompetanse. Kursene er spennende, lærerike og morsomme.

Kurset består av 2 deler:

Del 1 Livreddende førstehjelp

 • Varsling til 1-1-3
 • Undersøkelse av syk eller skadet person
 • Bevisstløshet, sideleie
 • Hjerte/lungeredning
 • Fremmedlegeme i luftveien

Del 2 Generell førstehjelp

 • Akutte hjertesykdommer
 • Hode- og bruddskader
 • Stans av blødninger
 • Brannskader
 • Sirkulasjonssvikt
 • Opptreden på skadestedet

Vi kan også tilby et kurskonsept som er tilpasset deres behov/ arbeidsplass.

Referanser:

 • Rødtvedt skole v/ Pål Eikre
 • Fagerborg v.g.s v/ Elbjørg Diserud
 • Haukåsen SFO v/ Torstein Fransen
 • Hudpleieakademiet AS
 • Hudpleiefagskolen
 • Marienlyst SFO
 • Oslo idrettskrets
 • Hjemmetjenesten Gamle Oslo
 • Skullerud u-skole

Hjerte- og lungeredning

Hver dag rammes ca. 20 personer av hjerteinfarkt. Skal disse ha noen mulighet til å overleve, er det viktig at hjerte- lungeredning settes i gang straks. Da flerdobler man sjansen til at pasienten overlever.

Norges Livredningsselskap, Oslo og Bærum krets arrangerer norsk grunnkurs i hjerte- lungeredning. Kurset er på 3 timer. Dette er et meget godt pedagogisk gjennomarbeidet konsept. Deltakerne får en solid praktisk innlæring i hjerte- lungerening. Kursdeltakerne må ha fylt 12 år.