Ofte stilte spørsmål og svar

Får en igjen tapte kurstimer?

– Hvis kurstimen må avlyses grunnet sykdom hos instruktør,kompenseres den ved at kurset forskyves en uke. Er det ikke mulig å forskyve, refunderes kurstimer.

– Hvis avlysningen skyldes forhold vi ikke kan kontrollere f.eks oppkast eller avføring i vannet, refunderes ikke kurstimen.

– Tapt kurstime pga reise, ferie mm. kompenseres ikke.

– Tapte kurstimer pga sykdom.  Legeerklæring kreves for kompensasjon. Ta kontakt med kontoret.

 

Hvem kontakter jeg om spørsmål ang. fakturaen ( gjelder førstehjelps-,livredningskurs og årlig prøve livredning)?

  • Send mail til  regnskapskontoret   anne@solregnskap.no

 

Sendes fakturaen i posten?

-Nei. Betaling skjer ved påmelding på vår hjemmeside.

 

Er påmeldning til kurs bindende?

– Angrerettloven gir fri angrerett innenfor 14 dager. Returkostnadene bæres av forbruker.( jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Returkostnadene dvs administrasjonsgebyr utgjør kr 100.

Får en igjen tapte kurstimer?

– Hvis kurstimen må avlyses grunnet sykdom hos instruktør,kompenseres den ved at kurset forskyves en uke. Er det ikke mulig å forskyve, refunderes kurstimen mot innsendt påmeldingskvittering.
– Hvis avlysningen skyldes forhold vi ikke kan kontrollere f.eks oppkast eller avføring i vannet, refunderes ikke kurstimen.

Når kan vi begynne med babysvømming?

-Babyen kan starte når den er 3 mndr.

Hva hvis barnet er prematur/født for tidlig?

– Ta utgangspunkt i termindato, ikke fødselsdato.

Hvor lenge varer kursene?

– Vårens svømmekurs går fra januar – frem til juni. 35 min per kurstime.
– Høstens svømmekurs går fra august til desember.
– Babysvømmekursene er 30 min à 10 ganger.

 

Hvor mye koster et kurs?

– Babysvømmekurset koster kr 1780.-

– Livredningskurs koster kr 800.-
– Årlig prøve i livredning koster kr 400.-

Avmelding på livredningskurs og årlig prøve må skje per mail 24 timer før kurset.

– Førstehjelpskurs – Ta kontakt mht. pris.

 

Kan begge foreldre være med i vannet på babysvømmekurset?

– Ved NIH og Sofienberg kan kun en forelder være med i vannet, den andre kan se på fra kanten.
– Ved Lovisenberg kan begge foreldrene være med i vannet.

Kan foreldrene være inne i svømmehallen under Svømmekursene?

– Nei, på Marinelyst og Ramstad skole er barna alene med to dyktige instruktører.

Hvorfor skal vi velge å gå på kurs hos dere?

-Fordi vi har  dyktige instruktører og videreutdanner oss hele tiden. Vi har et unikt kursprogram som er tilpasset hvert enkelt barn. Vi får svært gode tilbakemeldninger fra våre kursdeltakere.