Ofte stilte spørsmål og svar

Får en igjen tapt kurstime?

– Hvis kurstimen må avlyses grunnet sykdom hos instruktør,kompenseres den ved at kurset forskyves en uke. Er det ikke mulig å forskyve, refunderes kurstimen.

– Hvis avlysningen skyldes forhold vi ikke kan kontrollere f.eks oppkast eller avføring i vannet, refunderes ikke kurstimen.

– Tapt kurstime pga reise, ferie mm. kompenseres ikke.

– Tapte kurstimer pga sykdom over en lengre periode. Ta kontakt med kontoret.

 

Hvem kontakter jeg ang spørsmål om faktura ( gjelder førstehjelps-,livredningskurs og årlig prøve livredning)?

  • Send mail til kontoret@nls-oslo.no

 

Er påmeldning til kurs bindende?

– Angrerettloven gir fri angrerett innenfor 14 dager. Returkostnadene bæres av forbruker.( jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Returkostnadene dvs administrasjonsgebyr utgjør kr 100.


Når kan vi begynne med babysvømming?

-Dere kan begynne når babyen er 3 måneder.

Hva hvis barnet er prematur/født for tidlig?

– Ta utgangspunkt i termindato, ikke fødselsdato.
Hvis babyen er 9 måneder og under 12 måneder, begynner dere direkte på Baby kurs 2.

Kan vi begynne på videregående kurs, selv om vi ikke har gått nybegynnerkurs?

Ja, kursene er aldersinndelte. Er barnet ditt 1 år, melder du på småbarn 1 år.

Hvor lenge varer kursene?

– Vårens svømmekurs går fra januar – frem til juni. 35 min per kurstime.
– Høstens svømmekurs går fra august til desember.
– Babysvømmekursene er 10 ganger à 30 min.

 

Hvor mye koster et kurs?

– Babysvømmekurset koster kr 1980.-

– Livredningskurs koster kr 800.-
– Årlig prøve i livredning koster kr 400.-

Avmelding på livredningskurs og årlig prøve må skje per mail 24 timer før kurset.

– Førstehjelpskurs – Ta kontakt mht. pris.

 

Kan begge foreldre være med i vannet på babysvømmekurset?

– Ved NIH og Sofienberg kan kun en forelder være med i vannet, den andre kan se på fra kanten.
– Ved Lovisenberg kan begge foreldrene være med i vannet.

Kan foreldrene være inne i svømmehallen under Svømmekursene?

– Nei, på Marinelyst og Ramstad skole er barna alene med to dyktige instruktører.

Hvorfor skal vi velge å gå på kurs hos dere?

-Fordi vi har  dyktige instruktører og videreutdanner oss hele tiden. Vi har et unikt kursprogram som er tilpasset hvert enkelt barn. Vi får svært gode tilbakemeldninger fra våre kursdeltakere.