Påmelding svømmekurs

Marienlyst skole
Svømmekurs starter august 2020

Ramstad skole

Grunnet oppussing av bassenget på Ramstad skole, blir neste svømmekurs høsten 2020.

Får en igjen tapte kurstimer?

– Hvis kurstimen må avlyses grunnet sykdom hos instruktør,kompenseres den ved at kurset forskyves en uke. Er det ikke mulig å forskyve, refunderes kurstimen.
– Hvis avlysningen skyldes forhold vi ikke kan kontrollere f.eks oppkast eller avføring i vannet, refunderes ikke kurstimen.