Påmelding svømmekurs

Marienlyst skole – Svømmekurs starter januar 2020. Påmelding åpnet 15. oktober.

Nye kurs på Ramstad starter 27. februar 2020.
Pågående kurs slutter 6. februar 2020.

Får en igjen tapte kurstimer?

– Hvis kurstimen må avlyses grunnet sykdom hos instruktør,kompenseres den ved at kurset forskyves en uke. Er det ikke mulig å forskyve, refunderes kurstimen.
– Hvis avlysningen skyldes forhold vi ikke kan kontrollere f.eks oppkast eller avføring i vannet, refunderes ikke kurstimen.