Påmelding svømmekurs

Svømmekurs på Marienlyst skole starter august  2019   Påmelding pågår.

Svømmekurs på Ramstad skole starter september  2019.  Påmelding pågår.

Får en igjen tapte kurstimer?

– Hvis kurstimen må avlyses grunnet sykdom hos instruktør,kompenseres den ved at kurset forskyves en uke. Er det ikke mulig å forskyve, refunderes kurstimen.
– Hvis avlysningen skyldes forhold vi ikke kan kontrollere f.eks oppkast eller avføring i vannet, refunderes ikke kurstimen.