Årsmøtet 2020

Årsmøtet for Norges Livredningsselskap Oslo og Bærum krets er utsatt inntil videre grunnet forebygging mot koronavirus.